»Ocenjevanje vrednosti nepremičnin z uporabo metode realnih opcij«

Poslovno in podjetniško svetovanje mag. Bojan Tomc s.p.

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin

Vašo nepremičnino ocenimo po metodologiji realnih opcij. Ta oblika vrednotenja nepremičnin je bila predmet moje magisterske naloge. Za več informacij o načinu in metodologiji ocenjevanja nepremičnine si lahko preberete na spodnji povezavi.

Nekaj o sebi

Pri vseh vidikih samoocenitve kompetenc imam Visoko izražene kompetence, in sicer:

 • Načrtovanje in organizacija – znam postaviti in uresničevati cilje, vizijo, ne zamujam z roki…
 • Medosebne veščine – znam vzpostaviti odprte odnose z drugimi, opazovati, se vživeti…
 • Samoiniciativnost – sem človek akcije in predvidevanj. Dajem pobude, ideje, rešujem…
 • Odpornost – zelo dobro obvladam stres, pozitivno rešujem ovire, motivirano delujem…
 • Osebni razvoj – skrbim celovito za svoj razvoj, zdravje, prehrano, talente, učenje…
 • Mreženje – v tem sem odličen, sem član več združenj, društev, ohranjam stike z ljudmi…
 • Vodenje – sem odličen vodja, delegiram naloge, prevzemam odgovornost, načrtujem…
 • Samozavest – zaupam vase, vem, da bom povsod naredil maksimalno dobro, …
 • Samozavedanje – znam opazovati sebe, čustva, občutke, se samoizpopolnjujem…
 • Urejenost – celovito urejena osebnost sem, točen, organiziran, čist in urejen…
 • Prilagodljivost – sem fleksibilen, hiter v situacijah, imam več rešitev, znam poslušati…
 • Reševanje »IZZIVOV« – probleme imenujem izzivi in se z njimi uspešno spopadam…
 • Uvajanje sprememb – sem dojemljiv na spremembe v okolju, uvajam inovacije
 • Timsko delo – uspešno delujem v timu in cilj tima vzamem kot osebni cilj…


Primarna dejavnost podjetja IDEA expertize, cenitve mag. Bojan Tomc s.p. je:

Svetovanje

Poslovno in podjetniško svetovanje

Cenitve

Sodno izvedenstvo, vrednotenje in cenitve

Zaščita znamk in modelov

zaščita znamk, modelov in patentov – intelektualne lastnine

Kompetence

Socialna znanja in kompetence

•  znanja in kompetence sem razvijal skupaj preko 40 let (imam 39 let zavarovalne dobe),
• izkušnje, znanje in smisel za skupinsko delo sem pridobil predvsem med šolanjem na poklicni šoli, na srednji šoli in na fakulteti, kjer smo imeli skupinske projekte in sem vse delal izredno, ob delu,
• komunikacijske veščine sem razvijal med šolanjem na poklicni, srednji šoli in fakulteti, ter na stalnih strokovnih izobraževanjih, kjer sem bil vedno v stiku z ljudmi in sem sodeloval na različnih projektih,
• dobre komunikacijske kompetence sem razvijal preko 25 let z vrsto nastopov pred večjo skupino poslušalcev – nad 250 ljudi – dolga leta vodim strokovne seminarje in izobraževanja,
• odlične komunikacijske kompetence sem pridobil s preko 25 let dela kot sodni izvedenec za sodišča in druge naročnike, ter kot cenilec za nepremičnine, stroje in opremo ter podjetja, kjer je vrlina pogoj.

Organizacijska znanja in kompetence

• V vseh 40 letih imam preko polovice (nad 20 let izkušenj na vodilnih, vodstvenih ter organizacijskih delih. Vodil sem skupine sodelavcev v podjetjih Libela (10 ljudi), Ingrad (30 ljudi), CIMOS (60 do 100 ljudi), IMP Energa (12 ljudi), HB Bernardin (12 ljudi) in IDEA expertize, cenitve (nad 6 ljudi, občasno tudi skupine do 10 ljudi)….
• Smisel za organizacijo in druge vodstvene sposobnosti sem pridobil ob vodenju skupin pri izdelavi projektov na fakulteti ter pri vodenju svoje skupine pri izdelavi zaključne naloge na višji, visoki šoli in na fakulteti (dodiplomski ter podiplomski specialistični študij.
• Veliko organizacijskih znanj sem pridobil z delom v industriji, proizvodnji, na terenu, v tujini in na različnih projektih v obdobju 40 let.
• Nad 10 let sem bil predsednik združenja SICGRAS podružnica Primorska, s 44 člani in eno leto direktor združenja ZENS(nad 10 ljudi).
• V mladosti sem bil 8 let učitelj plavanja in vzgojitelj v Počitniškem domu Baška preko Združenih OŠ Pionirski dom Celje.

Strokovne kompetence

• Odlično poznavanje dela z ljudmi, vodenje skupin in podjetja ter delov podjetja.
• Odlično poznavanje zaščite intelektualne lastnine, preko 200 zaščitenih znamk.
• Odlično poznavanje izvedenstva strojne stroke – preko 25 let dela za sodišča.
• Odlično poznavanje cenilstva – nad 1.250 cenitev vrednosti nepremičnin, preko 1.500 cenitev vrednosti premičnin (strojev, opreme, plovil in vozil), preko 150 cenitev vrednosti podjetij.
• Dobro poznavanje procesa internacionalizacije podjetij (sem član SGZ Celovec (A) več let).
• Dobro poznavanje IT procesov – bil sem 1 leto tudi učitelj računalništva na OŠ ….

Preostala znanja

Še nekoliko več o sebi:

Računalniška znanja in kompetence:​

Napredno poznavanje programa Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), dobro poznavanje programa /   brskalnika Internet Explorer in CAD / CAM projektantskih programov, ter seveda programiranja na področju robotike. Bil sem tudi učitelj računalništva in tehnike.

Digitalna pismenost:
Obdelava informacij – usposobljeni uporabnik
Komunikacija – samostojni uporabnik
Ustvarjanje vsebin – usposobljeni uporabnik
Varnost – usposobljeni uporabnik
Reševanje problemov – samostojni uporabnik

Poznavanje drugih jezikov:
Poleg angleškega in italijanskega jezika obvladam tudi srbski in hrvaški jezik.

Kontakt:

Za več informacij:

Vsa vnosna polja so obvezna.